Alimentatieberekening

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen, dan wel in de kosten van het levensonderhoud van de andere echtgenoot. Op grond van de wet zijn ouders onderhoudsplichtig voor hun minderjarige kinderen. Ook voor jongmeerderjarige kinderen geldt de onderhoudsplicht totdat zij 21 jaar zijn, voor zover zij niet (volledig) in de kosten van hun studie en/of levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast is de ene echtgenoot verplicht om een bijdrage te leveren in de kosten van het levensonderhoud van de ander voor zover daartoe financiële mogelijkheden aanwezig zijn en voor zover daaraan behoefte bij de ander bestaat. Of die behoefte aan een bijdrage bestaat en hoe hoog de behoefte is wordt berekend in een zogenaamde behoefteberekening. Of de financiële middelen toereikend zijn om überhaupt een bijdrage te kunnen leveren wordt berekend aan de hand van een draagkrachtberekening. De verplichting om een bijdrage te betalen voor de kinderen heeft voorrang boven de verplichting om een bijdrage te betalen voor de ex-echtgenoot. CSG Advocatuur is gespecialiseerd in het maken en herberekenen van deze zogenaamde behoefte- en draagkrachtberekeningen.
1Betaalt u al alimentatie?: Herberekening of Second Opinion
Betaalt u al alimentatie? Is er een berekening gemaakt voor kinderalimentatie die volgens u niet klopt? Heeft u een voorstel gekregen voor partneralimentatie, maar u heeft daar uw twijfels over? Is uw inkomen sinds de eerdere vaststelling van de alimentatie buiten uw schuld een stuk lager geworden? Is de alimentatiegerechtigde meer gaan verdienen?
Er zijn verschillende websites waarop u zelf online een alimentatieberekening kunt maken. Alimentatie is echter maatwerk. Veel van deze websites gaan uit van gestandaardiseerde bedragen en houden geen rekening met de omstandigheden die nu juist zo kenmerkend zijn in een echtscheidingsprocedure. Denkt u bijvoorbeeld aan dubbele woonlasten zolang de echtelijke woning nog niet is verkocht of het vervallen hypotheekrenteaftrek vanaf twee jaar na de echtscheiding. Voor samengestelde gezinnen met stiefkinderen bieden de websites evenmin een uitkomst. CSG Advocatuur maakt ook in deze situaties een berekening op maat voor u. /br> CSG Advocatuur maakt op basis van de Trema-normen berekeningen en herberekeningen voor kinderalimentatie en partneralimentatie. Als u wilt checken of de berekening klopt, volledig is en rekening houdt met fiscale en wettelijke regels en mogelijkheden, dan kan CSG Advocatuur dit voor u narekenen. CSG Advocatuur bespreekt de mogelijkheden graag met u, bel ons dus gerust voor een afspraak.
Kan CSG Advocatuur de alimentatie voor mij berekenen of her-berekenen?
Zoals eerder gezegd is CSG Advocatuur gespecialiseerd in het berekenen of her-berekenen van de alimentatie. Bij twijfel loont het vaak de moeite om samen met CSG Advocatuur de berekening nog eens door te nemen. Het kan u honderden euro’s per maand besparen.

Neem direct contact op

    Bel mij terug verzoek:


    Bel mij terug verzoek