Bijstand en uitkeringen

Sociale dienst, PGB en WMO

image_pdfimage_print

De ervaring van CSG Advocatuur is dat mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) of de Sociale Dienst vaak tegen problemen aanlopen. Hieronder heeft CSG Advocatuur een opsomming gegeven van problemen waar u mee te maken kunt krijgen. Ook voor andere problemen met de DWI of de Sociale Dienst kunt u uiteraard contact met CSG Advocatuur opnemen. Zo kan CSG Advocatuur u bijvoorbeeld advies geven bij problemen met uw bijstandsaanvraag of andere zaken betreffende uw bijstandsuitkering.

 • Beëindiging van uw Bijstandsuitkering
 • Afwijzing van uw uitkeringsaanvraag
 • Afwijzing van uw aanvraag voor bijzondere bijstand
 • Het verlagen van uw uitkering (afstemming)
 • Het niet betalen van uw uitkering
 • Terugvordering van uw Bijstandsuitkering
 • Gezamenlijke huishouding
 • Opleggen arbeidsverplichtingen
 • Blokkering van uw Bijstandsuitkering
 • Opschorting van uw Bijstandsuitkering
 • Huisbezoek

WMO en PGB

CSG Advocatur begeleidt mensen door heel Nederland met hun PGB bezwaarschrift en beroepsprocedure. U staat sterker met CSG Advocatuur omdat wij de juridische kennis hebben over de wet- en regelgeving omtrent WMO en PGB. Met onze ervaring in rechtsgang tegen gemeenten en zorgverzekeraars kan CSG Advocatuur u van dienst op weg naar een positief besluit over uw PGB herindicatie.

De WLZ / WMO wet- en regelgeving is veelvuldig onderhevig aan veranderingen en is soms lastig te doorgronden. Veel mensen zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Samen met de juridische kennis en daadkracht van CSG Advocatuur aan uw zijde staat u sterker.

De specialistische kennis van CSG Advocatuur leidt tot meer kans op een positief oordeel. U kunt in het contactformulier een vrijblijvend intake gesprek aanvragen. CSG Advocatuur luistert naar uw verhaal, neemt samen met u de stukken door en op basis van de bevindingen een plan van aanpak voorstellen. CSG Advocatuur voert intensief overleg veelal via de telefoon uit kostenoogpunt. CSG Advocatuur komt ook op locatie om de hoorzitting bij te wonen.


Kan CSG Advocatuur mij bijstaan in Bijstand, WMO en PGB zaken?

CSG Advocatuur bestudeert uw dossierstatus en informeert u over de mogelijkheden. CSG Advocatuur kan op basis van ervaring in korte tijd een effectieve werkwijze bedenken om met succes bezwaar te maken. Cliënten met een inkomen op bijstand niveau zijn geen kosten verschuldigd. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Direct Contact

Contact

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nuttige informatie

Gerelateerde artikelen:

 • Sociaal verzekeringsrecht

  Sociaal verzekeringsrecht

 • csg advocatuur, advocaat advocatuur, verbintenissenrecht

  verbintenissenrecht contracten

 •