Curatele, bewind en mentorschap

handelingsonbekwaamheid

image_pdfimage_print

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat een meerderjarige niet, althans niet volledig in staat is zelfstandig zijn eigen belangen te behartigen en kan het nodig zijn om een beschermingsmaatregel te nemen. Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen gericht op bescherming van de meerderjarige. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat de meerderjarige (gedeeltelijk) handelingsonbekwaam wordt. De handelingsonbekwaamheid geldt niet alleen voor het vermogensrecht, maar ook voor rechtshandelingen op het gebied van bijvoorbeeld het familierecht, het erfrecht en het gezondheidsrecht.

Deze maatregelen kunnen onder meer worden verzocht door de rechthebbende, een echtgenoot, geregistreerd partnerschap of andere levensgezel, of zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad, de voogd, de curator, de mentor en het Openbaar Ministerie.

Curatele

Voor ondercuratelestelling, mogelijk bij gewoonte van drankmisbruik, verkwisting en geestelijke stoornis, hebt u een advocaat nodig die het verzoek aan de rechtbank voorlegt.

 • Ondercuratelestelling: Iemand die onder curatele is gesteld, verliest de handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Gebeurt dat toch, dan kan de curator daarvan vernietiging inroepen. De curator neemt beslissingen over o.a. financiën en medische ingrepen.
 • Drankmisbruik: Het drankmisbruik moet zodanig zijn,  dat de eigen belangen niet meer behoorlijk worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt.
 • Verkwisting: Er kan van verkwisting sprake zijn als de betrokkene lichtvaardig schulden maakt en, bijvoorbeeld, het vermogen van derden verkwist.
 • Geestelijke stoornis: Een geestelijke stoornis wordt aangenomen, indien de betrokkene, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is zijn eigen belangen behoorlijk waar te nemen. Een verklaring van een arts zal altijd onderdeel van de procedure uitmaken.

Mentorschap en Onderbewindstelling

Mentorschap en onderbewindstelling kunt u zelf aan de kantonrechter verzoeken. De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Maar ook oudere mensen, zoals demente bejaarden, die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met zo iemand, de beslissing. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.


Kan CSG Advocatuur mij bijstaan in curatele, bewind en mentorschap zaken?

CSG Advocatuur kan u bijstaan met o.a. het geven van de juiste adviezen en de te nemen stappen als het gaat om ondercuratelestelling. in nauw overleg met u legt CSG Advocatuur het uiteindelijke verzoek aan de rechtbank voor u voor.

Direct Contact

Contact

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nuttige informatie

Gerelateerde artikelen:

 • Bijstand, WMO en PGB, Advocaat Zoetermeer

  Bijstand, WMO, PGB

 • Sociaal verzekeringsrecht

  Sociaal verzekeringsrecht