Onterecht ontslagen

Ontslagen.. wat zijn mijn rechten?

image_pdfimage_print

Ontslag genomen of ontslagen door uw werkgever, wat nu? Als werknemer lijkt het misschien alsof u vooral verplichtingen heeft tegenover uw werkgever, maar er bestaan voor u ook talloze rechten en beschermingen. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar worden ontslagen en u heeft recht op een redelijk loon, ook als u langdurig ziek bent. Deze wettelijke bepalingen rondom uw contract vallen allemaal onder het arbeidsrecht. Voor juridische hulp bij een arbeidsconflict schakelt u dus een advocaat arbeidsrecht in. CSG Advocatuur is onder meer gespecialiseerd in ontslagzaken en kan u van de juiste adviezen voorzien.

Onterecht Ontslagen?

Ook al bent u het totaal oneens met de beslissing en bent u volgens u onterecht ontslagen, blijf altijd de juiste regels volgen zodat u de meeste kans van slagen heeft. Of het nu gaat om een vergoeding bij ontslag of een eventueel nieuw contract bij het bedrijf, dat is om het even. Wanneer u niet de juiste stappen doorloopt loopt u het risico om buiten de boot te vallen en uiteindelijk bent u niet de winnaar, maar de verliezaar. Gebruik onderstaand stappenplan wanneer u onterecht ontslagen bent en volg de stappen een voor een.

Stappenplan wanneer u onterecht ontslagen bent

U heeft inmiddels de keuze gemaakt om uw ontslag aan te vechten. Dan dient u er rekening mee te houden dat het een lang proces kan zijn om uw gelijk te behalen. Het Nederlands gerecht behandelt iedere zaak, maar de gemiddelde wachttijd tot een eventuele uitspraak kan wel even op zich laten wachten. Houd hier dus goed rekening mee. Goed, om te beginnen dient u alle documenten en contracten die u van uw inmiddels ex-werkgever heeft ergens goed te bewaren aangezien u deze papieren de komende tijd nog hard nodig zult hebben. Maak er voor de zekerheid eventueel kopieën van.

Het ontslag aanvechten dient altijd te gebeuren volgens een bepaalde procedure. CSG Advocatuur kan u wegwijs maken en ondersteunen bij het opstellen van een gedegen stappenplan. zo dient u uw leidinggevende te informeren dat u het oneens bent met de beslissing tot het opzeggen van uw contract. Wanneer u dit gedaan heeft is het raadzaam een brief op te stellen en deze aangetekend naar uw werkgever te versturen. Vermeld hierin de punten die besproken zijn en vraag desnoods om een bevestiging van de werkgever. Zodra dit eenmaal in orde is bevonden wordt het tijd het UWV erbij te gaan betrekken dit is ook het moment dat CSG Advocatuur voor u in actie komt. Het is van groot belang dat u uw gehele verhaal op papier zet en bewaar ook alle papieren en bewijzen die u in de loop der tijd verzameld heeft. Deze papieren kunnen in een later stadium van extreem belang zijn, zeker wanneer een rechter zich ermee gaat bemoeien en een eventuele uitspraak gaat doen.

Ontslag op staande voet, wanneer wel, wanneer niet

U kunt alleen op staande voet ontslagen worden als er een dringende reden is: denk aan diefstal, geweldpleging, fraude of de hardnekkige weigering een redelijke opdracht uit te voeren. De dringende reden voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst wordt achteraf door de rechter beoordeeld als u aangeeft dat u het niet eens bent met het ontslag. Uw werkgever moet die dringende reden dan bewijzen. Als de rechter vindt dat deze reden ontbreekt of het ontslag niet rechtvaardigt, dan verklaart hij het ontslag nietig en is de arbeidsovereenkomst in stand gebleven. U heeft dan met terugwerkende kracht recht op loon. Uw werkgever kan daarom, naast een ontslag op staande voet, voor de zekerheid ook ‘ontbinding voor zover vereist’ bij de kantonrechter aanvragen. De kantonrechter kan dan de arbeidsovereenkomst beëindigen, ook al was er geen reden voor ontslag op staande voet. De beëindiging kan bijvoorbeeld plaatsvinden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter kan dit ook weigeren of een hoge vergoeding opleggen aan de werkgever. Ziekte belet op zichzelf geen ontslag op staande voet.


Kan CSG Advocatuur mij bijstaan bij ontslag of arbeidsconflict?

In het arbeidsrecht wordt veel bepaald door de rechter. CSG Advocatuur kijkt daarom niet alleen naar de wet, maar ook naar uitspraken uit het verleden. Hoe heeft de rechter toen beslist over een vergelijkbaar arbeidsconflict? CSG Advocatuur weet de weg in deze wereld van wetten en uitspraken moeiteloos voor u te vinden. Zonder juridische hulp van een gespecialiseerde arbeidsrechtsadvocaat is het arbeidsrecht een doolhof.

Direct Contact

Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nuttige informatie