1

Sociaal verzekeringsrecht

Sociaal verzekeringsrecht heeft betrekking op diverse soorten uitkeringen die worden verstrekt door de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de werkgever.

Ik heb problemen met mijn uitkeringsinstantie, wat valt er onder sociaal verzekeringsrecht?

Heeft u een probleem met uw uitkering(en)? CSG Advocatuur helpt u bij uw bezwaar- of (hoger) beroepsprocedure als het gaat om:

 •  Het terugvordering van de bijstandsuitkering (WWB)
 • UWV
 • PGB
 • WW-uitkering
 • WAO, WIA, Wajong en overige sociale verzekeringen
 • (gedeeltelijke) afwijzingen van uw uitkering(en)

Ik heb een uitkering. ik kan geen advocaat betalen?

Veel uitkeringsgerechtigden maken zich zorgen om de kosten die het inschakelen van een advocaat met zich meebrengt. Logisch; want u heeft het niet breed en een advocaat kost doorgaans veel geld. Toch hoeft u zich geen zorgen te maken, want iedereen in Nederland heeft recht op rechtsbijstand. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor de eigen bijdrage kunt u in veel gevallen bijzondere bijstand bij de gemeente van uw woonplaats aanvragen. Ook daarbij helpen wij u graag.

Heb ik recht op rechtsbijstand? en hoe vraag ik rechtsbijstand aan?

De aanvraag doet u niet zelf. CSG Advocatuur vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. Deze aanvraag moet worden ingediend voordat uw zaak in behandeling wordt genomen.

Wat hebt u nodig bij het doen van een aanvraag?

Als u een aanvraag wilt doen, moet u een aantal dingen meenemen:

 • een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
 • uw burgerservicenummer (vroeger sofinummer genoemd), ook van uw eventuele partner;
 • eventuele schriftelijke informatie of documenten over uw conflict, (indien beschikbaar), bijvoorbeeld een dagvaarding.


Kan CSG Advocatuur mij bijstaan bij zaken mbt Sociaal Verzekeringsrecht?

CSG Advocatuur is gespecialiseerd in zaken die vallen onder het Sociaal Verzekeringsrecht. Bij ontslag, ziekte of einde dienstverband met wederzijds goedvinden (middels een vaststellingsovereenkomst), zal voortdurend rekening moeten worden gehouden met de specifieke regelgeving. Als specialisten op dit vlak zijn wij uiteraard van alle wettelijke regelingen op de hoogte en kunnen wij u op maat adviseren op dit brede vakgebied.

Direct Contact

Contact

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gerelateerde artikelen:

 • Bijstand, WMO en PGB, Advocaat Zoetermeer

  Bijstand, WMO, PGB

 • Curatele Bewind en Mentorschap. Advocaat Zoetermeer

  Curatele, Bewind, Mentorschap